Privacy

Persoonsgegevens Uw persoonsgegevens zijn essentieel om u service te kunnen bieden. We nemen onze verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens heel serieus. Alle gegevens die door Du Pont Wijnen worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet aan derden worden verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling en u op de hoogte te houden van evenementen en aanbiedingen van Du Pont Wijnen. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Informatie aan derden Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en emailadres, niet door aan derden. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren kunt u een e-mail sturen naar DuPontWijnen@planet.nl

Ontwerp: Vormplan | CMS: Deviant Works